Estetik ameliyattan sonra hayatı karardı, soluğu mahkemde aldı

Antalya’da bulunan bir özel hastanede 2018 yılında burun tıkanıklığı şikayeti ile Kulak-Burun-Boğaz uzmanı S.K.’ye muayene olan 62 yaşındaki hastanın ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatın ardından burnunda eğrilik oluştuğunu ve sorunlarının artarak devam ettiğini belirten hasta adliyenin yolunu tuttu.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NİN ÖNÜNE GELDİ

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, davacının burun tıkanıklığı şikayeti ile davalı hastanenin istihdam ettiği Kulak-Burun-Boğaz uzmanı olan diğer davalı S.K.’ya muayene olduğu, öncelikle burunda estetik düzeltme daha sonra da küçük dil ameliyatı yapılmasına karar verdiği kaydedildi. Dilekçede, ameliyat sonrası hastanın burnunda eğrilik oluştuğu, burun tıkanıklığı şikayetinin geçmediği, konuşma kalitesinin düştüğü, horlama sorunu ortaya çıktığı, davalıların teşhis ve tedavide kusurlu hareket ederek özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettikleri belirtildi.

YEREL MAHKEME ‘KISMEN’ KABUL ETTİ

Davalı hastane ve doktor tarafından mahkemeye sunulan dileçede, teşhis ve tedavide kusur bulunmadığı savunuldu. Davayı 2022 yılında karar bağlayan Antalya 3. Tüketici Mahkemesi ise maddi ve manevi tazminatın kısmen kabulüne karar vererek, tazminata hükmetti.

Yerel mahkemenin kararının ardından davacı taraf dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Davacının avukatı Özgecan Sırma tarafından sunulan istinaf dilekçesinde, tarafların sosyal ve ekonomik durumu, somut olayın özelliği ve davacının çekmiş olduğu manevi acı dikkate alındığında, manevi tazminat talebinin tamamının kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Davalı hastane ve doktor ise dilekçesinde, alınan bilirkişi raporuna göre, teşhis ve tedavide kusurlarının olmadığını, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

İSTİNAF: BEKLENEN SONUÇ ALINMADI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, ameliyat sonucu davacının estetik açıdan beklentisinin karşılanmadığını belirterek, kararda şu ifadelere yer verdi:

“Davacının septorinoplasti tedavisi ile aynı zamanda estetik düzeltmenin yapılacağı beklentisi ile davalılara başvurduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle; taraflar arasındaki eser sözleşmesi gereğince davalıların estetik düzeltmeyi vaat ettiklerinin kabulü gerekir.

Ancak tüm dosya kapsamı, dosyada bulunan fotoğraflar ve raporlar dikkate alındığında, davacının estetik açıdan beklentisinin karşılanmadığı, diğer bir deyişle davalı hastane ve istihdam ettiği hekimin davacıya yapılan ameliyatta kusurlu olup beklenen sonucun alınamadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle; davalıların sorumluluğuna gidilerek maddi tazminatın tümden kabulüne, manevi tazminatın ise kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx