VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvuruları tarihi ne zaman? 2022 VGM Burs başvurusu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Merakla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere vereceği bursun başvuru tarihi araştırılıyor. VGM tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine verilen bursun başvuru tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvuruları tarihi ne zaman? 2022 VGM Burs başvurusu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022- 2023 eğitim yılında VGM tarafından öğrencilere verilecek olan bursun başvuru tarihi henüz belli değil. KYK başvuruları ile beraber VGM burs başvurularının başlayacağı düşünülüyor. Geçen sene VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim tarihinde iken VGM yükseköğredtim burs başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlamıştı. Tahmini olarak geçen sene açıklanan tarihlere yakın tarihte VGM burs başvurularının açılaccağı düşünülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklaması ise şu şekilde: “Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur”

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 yılında VGM burs miktarı ortaöğrenimde 200 TL iken yükseköğrenim burs miktarı 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim döneminde VGM burs ücreti henüz net değil.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.