Nükleer tesislerde yangın güvenliğine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumunun, Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nükleer tesislerde yangın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin temel ilkeler ile nükleer tesis kurmak veya işletmek için oluşturulan kuruluşun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar belirlendi.

Kuruluş, tesisin tasarımının yangın güvenliği gereklerine uygun olmasından ve tesisin kurulmaya başlanmasından düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar tesiste yangın güvenliğinin sağlanması ve buna ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olacak.

Ayrıca, söz konusu kuruluş sahip olduğu yönetim sistemi kapsamında, tesiste yangın güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve izlenmesine yönelik olarak tesise özgü hazırladığı programı onayladıktan sonra Nükleer Düzenleme Kurumunun görüşüne sunacak. Kurumun görüşleri de dikkate alınarak oluşturulan program, yetkin personelden oluşan bir ekip aracılığıyla uygulanacak ve bu program tesis işletmeye başlamadan önce uygulanabilir durumda olacak.

Bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik açısından önemli bir ekipman kullanılmasını gerektirmediğine karar verilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarları gibi yerler söz konusu yönetmelik kapsamı dışında olacak.

Odatv.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir