Hayvan katili- vamık volkan

Volkan bu eserinin konusu bu sefer kendi analizanı değil. Dr.Pine’a süpervizör olduğunu görüyoruz. Analizanın adı Peter. Üvey babası olan Gregory’nin kendi travmalı benlik imgesini Peter’a ‘’yığdığını’’ görüyoruz. Bu durum annesi ve anneannesi tarafından bağımlılıkla yetişen Peter’ın bir savaş kahramanı olan Gregory ile ‘’özdeşlemesine’’ sebebiyet verecektir. Peter Gregory’i özdeşleştirmesiyle birlikte Gregory ile çıktıklarındaki hayvan avlarında büyüklenmeci kişiliğini geliştirmiş. Acıkmış benliğini doyurmak için hayvan avlarını kullanıp büyüklenmeci benliğinin şişmesine sebep olmuş.

Özdeşleşmede kişi karşısındakinin ego ve süperego işlevlerini sahiplenir ve onun imgelerini özümserken birinci aktif ortak konumundadır. Yığılmaya maruz kalındığında ise yetişkin aktif konumdadır ve çocuğun henüz gelişmekte olan benliğine kendi özelliklerini katar. Kitapta bariz bir şekilde; Peter’in benliğinin gelişirken uğradığı travma ile Gregory’nin zaten travmalı olan benliğinin iç içe geçtiğini görebiliriz (Volkan,2014).

Peter’in Gregory’yi ödipal bir babadan ziyade, ideal bir nesne olarak deneyimlemesi Gregory’in ego ve süperego işlevlerini özümsenmesine sebebiyet vermiştir. Gregory’i idealize etmesinin yerini yavaş yavaş Gregory’in yaşlanması ve avlanamaması baş gösterince idealizasyon bozulmaya başlamış ve Peter bu sayede ‘’ortalama’’ insanı düşünmeye başlamıştır.

Kitap sadece Peter’ın tedavisini değil, Dr Pine’ın kendi geçmişi yüzünden nasıl karşı aktarıma yenik düştüğü durumları da görmemizi sağlıyor.